ANBI status

De Nobel is sinds december 2014 het poppodium van Leiden. De Nobel is de opvolger van het LVC Leiden. Directeur/bestuurder van de Nobel is dhr. R.N. Brouwer.

Statutaire naam                Stichting de Nobel
RSIN / fiscaal nummer  8538.05.301
Documenten: Businessplan 2017 – 2021
  ANBI 2021
Jaarrekening 2021 + bestuursverslag
Postadres Lange Scheistraat 11, 2312 CR Leiden
Telefoon 071-3031666
Website www.gebrdenobel.nl
Emailadres info@gebrdenobel.nl

 

Doelstelling stichting de Nobel

De Stichting de Nobel heeft ten doel het opbouwen, inrichten en exploiteren van een poporganisatie. In samenwerking met partners in- en buiten Leiden en in- en buiten de muziekwereld verbinden wij initiatieven en bieden wij een podium aan een breed scala van muziekstromingen en beginnende muzikanten.

De Stichting beoogt haar doel te bereiken onder meer door:

 1. het exploiteren van gebouw en zalen,
 2. het opzetten en coördineren en bevorderen van activiteiten op het gebied van popmuziek en de daaraan verwante culturele disciplines,
 3. het leggen en in stand houden van contacten met andere organisaties of instellingen op dit werkterrein werkzaam,
 4. het verlenen van horecadiensten,
 5. alle overige wettige middelen.

Het vermogen van de Stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de Stichting. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

 1. inkomsten uit publieksactiviteiten, verkoop toegangsbewijzen en verkoop uit horeca,
 2. subsidies van overheid en particuliere instellingen,
 3. inkomsten uit werkzaamheden ten behoeve van derden,
 4. schenkingen, erfstellingen en legaten,
 5. inkomsten uit intellectuele eigendomsrechten en andere rechten,
 6. alle andere verkrijgingen en baten uit wettige activiteiten.

Erfstellingen mogen door de Stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. De Stichting onderschrijft de Code Cultural Governance.

Hoofdlijnen beleidsplan: 

 • Leiden profileert zich als stad van Kunst en Kennis. De Nobel spant zich in om een bijdrage te leveren aan het profiel van de stad Leiden.
 • Het programma is breed en divers voor een gevarieerd en uiteenlopend publiek voor popmuziek dicht bij huis.
 • Wij programmeren niet alleen in de eigen zalen maar ook daarbuiten.
 • Wij ondersteunen (lokaal) talent.
 • In 2023 trekken we structureel 90.000 bezoekers per jaar.

 

BEDRIJFSSTRUCTUUR

De Nobel is een stichting met een raad van toezicht model.

Directeur / bestuurder:     Rutger Brouwer

De directeur/bestuurder is bezoldigd en ontvangt een beloning conform de CAO Nederlandse Podia en -Festivals.

Raad van toezicht:

 • Petra Borst (voorzitter)
 • Tim Griffioen
 • Rob van Marwijk
 • Arjan Zuiderduin
 • Koos van Brecht

De leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging.

CAO

Het personeel is bezoldigd en ontvangt een beloning conform de CAO Nederlandse Podia en -Festivals.

background texure