Huis- en gedragsregels

De volgende regels zijn ter informatie en bescherming van bezoekers, werknemers en vrijwilligers van de Nobel. Deze huisregels gelden voor alle bezoekers van evenementen in de Nobel en door de Nobel georganiseerde evenementen op andere locaties.

Tevens gelden de ‘Algemene Bezoekersvoorwaarden’ van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF).

Algemeen

 • Bezoekers dienen te allen tijde aanwijzingen van het personeel van de Nobel op te volgen;
 • Er zijn lockers beschikbaar. Jassen en tassen mogen niet mee de zaal in en moeten worden opgeborgen in de lockers in de Foyer. Je huurt een locker met een munt van € 2 of een lockermunt. Deze zijn te koop bij de automaten. Handtassen mogen wel naar binnen, zolang deze niet groter zijn dan A4 formaat en niet dikker zijn dan 10 cm.
 • Fietsen kunnen gestald worden in de inpandige fietsenstalling van de Nobel. Onjuist geparkeerde fietsen in de omgeving van het pand kunnen worden verwijderd;
 • Gebruik van lockers geschiedt op eigen risico van de gebruiker. Bij verlies van ontvangstbewijs van de garderobe of toegang tot een locker zal de Nobel zich, na sluitingstijd of het einde van het evenement, inspannen om het betreffende item terug te vinden. Indien geen ontvangstbewijs of toegangscode/sleutel kan worden getoond, is de Nobel op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. De Nobel is gemachtigd eventuele vervangingskosten te verhalen op de bezoeker;
 • De Nobel houdt zich aan het Convenant preventie gehoorschade muzieksector van de VNPF. De Nobel adviseert haar bezoekers om gehoorbescherming te dragen. Oordoppen zijn in de Nobel verkrijgbaar. Bescherming van het gehoor valt onder de eigen verantwoordelijkheid van bezoekers;
 • De gemeente Leiden kent een streng beleid omtrent deursluittijden van de horeca. Afhankelijk van de dag mogen bezoekers niet meer binnen gelaten worden na 01.00 of 02.00 uur. Bezoekers die na de door de gemeente vastgestelde tijd arriveren hebben geen recht op restitutie van entreegelden;
 • Dieren worden niet toegelaten.

Leeftijd & legitimatie

 • Voor concerten in de Nobel geldt een minimale leeftijd van 13 jaar. Bezoekers onder de 13 jaar kunnen echter wel toegang krijgen, mits onder begeleiding van een volwassene boven de 18 jaar;
 • Voor clubnachten (nachtprogramma) geldt in het algemeen een minimumleeftijd van 18 jaar, tenzij anders vermeld bij het desbetreffende programma;
 • Er kan om legitimatie worden verzocht;
 • Bij misbruik van legitimatie zal de politie worden ingelicht.

Tassencontrole, fouilleren en cameratoezicht

 • In verband met de veiligheid kan er voor binnenkomst tassencontrole plaatsvinden;
 • Tassen kunnen worden opgeborgen in een locker;
 • Te grote tassen/voorwerpen worden geweigerd;
 • In verband met de veiligheid kan er gefouilleerd worden;
 • Cameratoezicht is onderdeel van de beveiliging van de Nobel. Hierbij nemen wij de privacyregels in acht.

Het is niet toegestaan om

 • Andere mensen lastig te vallen of zich op te dringen;
 • Zich hinderlijk op te houden in of voor nooduitgangen of op enigerlei andere wijze nooduitgangen te blokkeren, dan wel een vrije doorgang te belemmeren;
 • Grove taal te gebruiken, te schelden (schuttingwoorden), te schreeuwen of aanstootgevende liederen te zingen;
 • In de directe omgeving van de Nobel lawaai te maken en/of overlast te veroorzaken;
 • Zich met ontbloot (boven)lichaam, met discriminerende kleding of club-kleding in de publieksruimte te begeven;
 • Zonder toestemming professionele foto-, film- of geluidsapparatuur bij zich te dragen;
 • Eigen drank mee naar binnen te nemen;
 • Consumpties mee naar buiten te nemen;
 • Met drank en/of etenswaren of dergelijke te gooien;
 • Zonder toestemming flyers of ander promotiemateriaal te verspreiden in en om het gebouw;
 • Te stagediven of te crowdsurfen.

Het is verboden om

 • Te dreigen met geweld, geweld te gebruiken of te vechten;
 • Zich door woord en/of gebaar schuldig te maken aan intimidatie;
 • Zich discriminerend uit te laten;
 • In het pand te roken. Dit verbod geldt in onze zalen ook voor de e-sigaret en soortgelijke zaken;
 • Alcohol te drinken onder de 18 jaar dan wel alcohol door te verkopen of af te geven aan personen onder de 18 jaar;
 • In het pand of in de directe omgeving drugs te verhandelen;
 • In het pand of in de directe omgeving harddrugs in het bezit te hebben, en/of te gebruiken;
 • Schade toe te brengen aan het gebouw en of inventaris (ook door graffiti of bekladding);
 • In het pand of in de directe omgeving materialen en andere voorwerpen bij zich te dragen waarmee letsel, dan wel schade aan gebouw en/of inventaris kan worden toegebracht. Hieronder vallen ook confetti, serpentine en vuurwerk.

De toegang wordt geweigerd indien je

 • Jonger bent dan de aangekondigde minimumleeftijd;
 • Zich niet kan of wil legitimeren;
 • Dronken of onder invloed bent van drugs;
 • Geen medewerking verleent of wil verlenen aan het fouilleren;
 • Niet meewerkt aan tassencontrole;
 • Niet aan de door de bedrijfsleiding gestelde toegangsnormen voldoet.

Bij overtreding van de huis- en gedragsregels

 • Wordt de overtreder direct uit de Nobel verwijderd;
 • Worden verboden voorwerpen in beslag genomen;
 • Kan een ontzegging van de toegang tot de Nobel worden opgelegd.

Bij misdrijven

 • Wordt de verdachte direct aan gehouden;
 • Worden voorwerpen in beslag genomen;
 • Wordt de politie ingeschakeld;
 • Wordt er aangifte gedaan bij de politie.

Bovenstaande regels gelden zowel binnen als in de directe omgeving van de Nobel. Overtredingen van de huis- en gedragsregels kunnen bij de beveiliging van de Nobel worden gemeld.

De directie en/of organisatie – dan wel de personen die voor de Nobel werkzaam zijn – kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van de Nobel mochten ondervinden.

background texure