Organisatie

Statutaire naam

Stichting Nobel

ANBI-Status

Nobel staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
RSIN of fiscaal nummer: 8538.05.301
KVK: 60198583

Jaarverslagen en financiële verantwoording:

Jaarverslag 2022 
Jaarverslag 2021

Contactgegevens

Postadres: Lange Scheistraat 11, 2312CR Leiden
Tel: 071-3031666
Website: www.nobel.nl 
Algemeen e-mailadres: info@nobel.nl 

Doelstelling/Missie

De stichting heeft ten doel het opbouwen, inrichten en exploiteren van een poporganisatie, die in samenwerking met partners in en buiten Leiden en in en buiten de muziekwereld initiatieven aan elkaar verbindt en een podium biedt voor een breed scala van muziekstromingen en muzikanten.

Hoofdlijnen beleidsplan:

De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer het exploiteren van het gebouw, het opzetten en coördineren en bevorderen van activiteiten op het gebied van muziek, en daaraan verwante culturele disciplines; het leggen en in stand houden van contacten met andere organisaties of instellingen op dit werkterrein werkzaam; het verlenen van horecadiensten.

Nobel is het podium waar de inwoners van Leiden en de regio heen gaan voor live popmuziek en streeft ernaar om bezoekers dicht bij huis te laten genieten van een breed, hoogstaand, vernieuwend en gevarieerd popmuziek aanbod. De Nobel is een verbindende organisatie die actief popmuziek coördineert binnen en buiten het eigen pand.

Organisatiestructuur:

Nobel is een stichting met een raad van toezicht model.

Directeur / bestuurder:     
Rutger Brouwer
De directeur/bestuurder is bezoldigd en ontvangt een beloning conform de CAO Nederlandse Podia en -Festivals.

Raad van toezicht:

  • Eric Tak (voorzitter)
  • Tim Griffioen
  • Rob van Marwijk
  • Debbie Helaha
  • Tahira Limon
  • Lodi van Brussel

De leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging.

CAO

Het personeel is bezoldigd en ontvangt een beloning conform de CAO Nederlandse Podia en -Festivals.
 

background texure